Propozice

AmaterCup je zájmový a dobrovolný podnik pro příznivce sportovní jízdy autem, přihlásit se může každý, kdo je starší osmnácti let a má platný řidičský průkaz sk. B. Lze jezdit jak s čistě sériovými automobily, tak s upravenými speciály – úpravám se meze nekladou. Je dovoleno jezdit jak na sériových gumách, tak i na poloslickách nebo slickách. Úpravám se nebrání – kdo chce být rychlejší, ať ladí a ladí.

Automobily jsou rozděleny do skupin podle objemu motoru, výkonu a hmotnosti

Soutěžní vozidla jsou dělena do jednotlivých tříd podle objemu motoru, výkonu a hmotnosti. U objemu dochází k přepočtu přeplňovaných motorů koeficientem cca 1,5 dle typu přeplňování. Promotér může auta přeskupit v rámci vytvoření lepší objektivity nebo udělit časový hendikep. Pořadatel může v rámci zajištění co největší vyrovnanosti a objektivity zařadit jakékoli vozidlo do libovolné kategorie, proti tomuto nelze podat protest či se odvolat.

třída A – obvykle od objemu 0 litru do objemu cca 1,5 litru, (např. Škoda 1000, Škoda 105, atd.)

třída B – nižší střední třída – obvykle od objemu 1,5 litru do objemu cca 1,9 litru (obvykle kompaktní vozy typu základní Honda Civic, Citroen Saxo, atd.)

třída C – střední třída – obvykle od objemu 1,9 litru do objemu cca 2,8 litru (např. Honda Integra, Clio RS, BMW 325, BMW 328, …)

třída D – vyšší střední třída – obvykle od objemu 2,8 litru do objemu cca 3,5 litru (typicky ostré hatchbacky 2WD jako Golf GTI, Focus ST, dále Subaru Impreza GT, …)

třída E – nejvyšší třída – obvykle od objemu 2,8 litru do objemu cca 6,0 litru (typicky ostré vozy 4×4 typu Subaru STI, Lancer Evo, Audi RS, BMW M135ix, BMW M3 3,2l a výše, Ford Mustang, …)

třída F – kategorie lightweight – vozy nízkou hmotností, obvykle méně než 1000 kg (např. Kaipan, Caterham, Formule, KTM XBow, Ariel, atd.)

. . .

Startuje se v jednotlivých skupinách dle startovních čísel, ta jsou přidělována podle pořadí u registrace. Pořadí skupin tak, jak startují za sebou, je A-B-S-D-E-F u prvního závodu, u každého dalšího závodu se posunuje první skupina na poslední místo, čili u druhého závodu se po skupinách jede B-C-D-E-F-A a u dalšího závodu se opět o místo posouvá.

Jezdec je povinen sledovat pořadí startovních čísel ve skupině a být včas na startu v okamžiku, kdy má podle startovního čísla vjet na dráhu. V případě nedostavení se na start je jezdec z jízdy diskvalifikován, je mu přidělen čas 4.00.00 a náhradní jízda na konci závodu, která se do hodnocení nezapočítává. výjimkou je technický problém, který je důvodem při včasném nahlášení pořadateli k náhradní měřené jízdě.

V každém závodě jsou vyhlašována nejlepší tři místa z každé skupiny. Stanovení výherců probíhá podle nejlepších zajetých časů tak, že se sečtou všechny zajeté časy za daný závod a nejlepší, tedy nejkratší celkový čas vyhrává. Pokud by došlo ke shodnému času u více jezdců, lepší je ten, který zajel první kolo (druhé a další při opětovném nerozhodném hodnocení) v lepším čase.

Další ustanovení 

Ke každému závodu je vypsáno Zvláštní ustanovení nebo Podmínky, které musí jezdec i spolujezdec podepsat. 

Jezdec je povinen sledovat informace od promotéra a řídit se těmito pokyny. 

Platí, že co není dovoleno, je striktně zakázáno. 

Platí přísný zákaz vstupování do prostoru tratě. Jezdci, spolujezdci a diváci se smí pohybovat pouze v depu, boxech na tribunách a parkovištích. 

Doplňování paliva je vždy v kompetenci jezdce. Nastoupení do závodu s nedostatkem paliva je považováno za hrubé porušení pravidel. 

Jezdec souhlasí s tím, že může být během závodu či šampionátu fotografován a natáčen na video, souhlasí také s tím, že promotér může následně tento materiál použít dle svého uvážení. 

Je zakázáno v místě závodu vystavovat, prodávat, nabízet či prezentovat značky a produkty firem a společností bez souhlasu promotéra závodu. Porušení tohoto bodu může být důvodem k okamžitému vyloučení ze závodu či šampionátu bez nároku na vrácení startovného a okamžité vykázání z místa závodu. 

Je striktně zakázáno na akcích AmaterCupu provozovat jakoukoli výdělečnou činnost (ať už jde o prodej zboží a služeb – fotografování za úplatu, natáčení videa, provozování tzv. taxi jízd – svezení za úplatu v autě na místě spolujezdce, pronajímání či půjčování aut za úplatu, atd…). Takové chování bude klasifikováno jako hrubé porušení těchto podmínek a povede k tomu, že účastník bude bez náhrady startovného atd. vykázán mimo areál a bude po něm požadována kompenzace v hodnotě pětinásobku ceny, za kterou své služby nabízel. 

Promotér závodu a šampionátu si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, aniž by přebíral odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé z těchto změn či úprav. 

V rámci AmaterCupu jsou vypisovány i nezávodní akce, kurzy, školení. Na těchto platí tyto propozice, vyjma bodů týkajících se dělení vozů do tříd, bodování, atd.

Na všech závodních okruzích a polygonech platí přísnější a přísnější pravidla omezující hlučnost. Tato pravidla je třeba dodržovat, řidič překračující svým automobilem místní limity může být bez náhrady z akce vykázán nebo mu může být udělena pořádková pokuta. Pořadatel AmaterCup nenese odpovědnost za řidiče, kteří svým vozidlem překročí místní hlukové limity a nekompenzuje řidiči překračující limit náklady na startovné, dopravu či jakékoli jiné výdaje. Je na každém řidiči, aby si včas ověřil u provozovatele dráhy pravidla hlučnosti a tato, pokud se chce akce zúčastnit, dodržoval.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění tyto Propozice, pravidla a podmínky změnit. 

>>>> Na prvním místě je vždy bezpečnost!!! <<<<

Kompletní propozice AmaterCup 2023 zde na tomto odkazu

Přejít nahoru